Виртуал қабулхона

Сизда ҳал этилмаган масалалар, муаммолар, ариза, шикоят ёки таклифлар борми? У ҳолда мурожаатингизни тўғридан-тўғри Денов туманидаги 79-умумий ўрта таълим мактаби директорига юборишингиз мумкин.

Мурожаатни юборинг

Оммавий оферта

Мурожаатни юбориш учун барча майдонларни тўлдириш шарт

Жинси:
ЭркакАёл

Мурожаат тури:
АризаШикоятТаклиф

 

Ҳурматли фойдаланувчи!

     Сизга Термиз давлат университети ректорига бевосита электрон тарзда мурожаатларни юбориш имконияти тақдим этилмоқда. Шу билан бирга, Сизнинг юбораётган мурожаатингиз расмий ма?омга эга эканлигини ҳам эслатиб қўймоқчимиз. Шу сабабли, Сиздан қуйидагиларни унутмаслигингизни сўраймиз:

    1. Жисмоний шахс сифатида мурожаат йўлласангиз фамилиянгиз (исмингиз, отангизнинг исми), яшаш жойингиз тў?рисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатингиз мо?ияти баён этилган бўлиши шарт. Юридик шахс сифатида мурожаат йўлласангиз юридик шахснинг тўли? номи, унинг жойлашган жойи (почта манзили) тў?рисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг мо?ияти баён этилиши талаб этилади.

       2. Ало?ида эътибор беринг! Ту?мат, ?а?орат сўзлар ишлатилган ва ёл?он хабар берувчи мурожаатларни та?дим этиш мумкин эмас.

    3. Шунингдек, ?уйидаги ?олатларда мурожаатларингиз рад этилиши мумкинлигини эслатиб ўтмо?чимиз:

• одобсизлик мазмунидаги мурожаатлар (уятсиз ёхуд ?а?оратли иборалар, та?дидлар, манти? ва маъноси бўлмаган таклифлар ва шунга ўхшаш мурожаатлар);

• мурожаат матнида тушунарсиз ?ис?артиришлар ёки реклама материаллари мавжуд бўлган, таркибида ани? аризалар, шикоятлар ёки таклифлар бўлмаган мурожаатлар.

     4. Шунингдек, фойдаланувчининг бир неча бор битта масала бўйича жавоб берилган мурожаатини ?айта юборилганда агар унда янги важлар ёки ?олатлар келтирилмаган бўлса, кўриб чи?илмайди.

Мазкур шартларнинг барчаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ?онунчилигидан келиб чи??ан ?олда белгиланган.